VAVŘÍNOVÁ, E. Víceúrovňový rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Balíková, Jitka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zuzana, Stránská

Navrhovaná známka

eVSKP id 74938