PILC, Z. Novostavba rodinného domu s dvěma bytovými jednotkami v obci Lánov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolář, Radim

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sobotka, Jindřich

Navrhovaná známka

eVSKP id 74929