BÍZA, P. Rodinný dům s kavárnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Utíkalová, Ivana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Čech, Miloslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 74915