DRÁPALOVÁ, P. Rodinný dům v Jiříkovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Mazánek, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Špás, Luděk

Navrhovaná známka

eVSKP id 74973