SCHREIBER, P. Rodinný dům s kavárnou ve Vyškově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Štěpánek, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Partika, Radek

Navrhovaná známka

eVSKP id 74881