NGUYEN HUU, T. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Mohelníková, Jitka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Svatoňová, Hana

Navrhovaná známka

eVSKP id 74870