PUSCHENREITEROVÁ, K. Rodinný dům v Chorvátskom Grobe [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pěnčík, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pospíšil, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 74899