KLUSOŇOVÁ, K. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Matějka, Libor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Chybová, Tereza

Navrhovaná známka

eVSKP id 74804