VÁVRA, M. Domov pro seniory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Lavický, Miloš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Havířová, Zdeňka

Navrhovaná známka

eVSKP id 75593