URBANEC, T. Speciální metody mikrovlnných vektorových měření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Svačina, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 13671