GŐGHOVÁ, O. Penzion s pivovarem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kacálek, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kalánek, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 75620