RUMEL, I. Vývoj pokročilých zdicích materiálů s integrovanou tepelnou izolací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Zach, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Horký, Ondřej

Navrhovaná známka

eVSKP id 75832