ŠŤASTNÝ, R. Studie odpočívky a velkokapacitního záchytného parkoviště pro TIR na dálnici D1 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Radimský, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hornýš, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 75881