ŠKRABAL, T. Studie návrhu přírodě blízkých protierozních a protipovodňových opatření v povodí Jičínky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Dumbrovský, Miroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ing.Kateřina Vašinová, PhD.,

Navrhovaná známka

eVSKP id 75997