CHLEBÍKOVÁ, M. Sportovní centrum v Hodoníně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Krupicová, Jana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Krupica, Roman

Navrhovaná známka

eVSKP id 75578