PANCHÁRTEK, J. Podklady pro tvorbu mapy pro orientační běh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanzl, Vlastimil

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Plánka, Ladislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 75507