FRYŠ, F. Srovnávací analýza modelování pohledového čela vyztuženého násypu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Boštík, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Glisníková, Věra

Navrhovaná známka

eVSKP id 75540