MERENUS, V. Polyfunkční dům v Čáslavi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalousek, Lubor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Matoušková, Ilona

Navrhovaná známka

eVSKP id 75697