MACEČKOVÁ, E. Obytný soubor Brno-Řečkovice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Herzan, Radovan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Havlík, Václav

Navrhovaná známka

eVSKP id 75780