KOVÁČ, M. Vývoj netradičních kompozitních systémů ETICS nové generace na bázi druhotných surovin. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Drochytka, Rostislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ševčík, Milan

Navrhovaná známka

eVSKP id 75823