PUČÁLKA, R. Parkovací garáž u Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlíček, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šamánková, Zdeňka

Navrhovaná známka

eVSKP id 75894