VACULÍKOVÁ, B. Terminál VHD Nemocnice – Bohunice v Brně s úvraťovou konečnou stanicí tramvaje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlíček, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Veselý, Josef

Navrhovaná známka

eVSKP id 75896