MATUŠÍK, P. Monolitická nádrž ČOV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Strnad, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sliwka, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 75844