LANG, R. Návrh a výpočet membránové konstrukce zastřešení stadionu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Němec, Ivan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kytýr,, Jií

Navrhovaná známka

eVSKP id 75482