MRÁČKOVÁ, M. Statické řešení vodovodního potrubí při bezvýkopové technologii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Gratza, Roman

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kytýr, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 75485