MARIÁNKOVÁ, E. Penzion K1 - stavebně technologická příprava [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlčková, Jitka Laura

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zachař, František

Navrhovaná známka

eVSKP id 76124