ŠILHAN, V. Vyhodnocení procesu KPÚ se zaměřením na návrh plánu společných zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Dumbrovský, Miroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pavlík, František

Navrhovaná známka

eVSKP id 76003