BURIANOVÁ, N. Variantní příprava stavební zakázky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Puchýř, Bohumil

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Polák, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 76071