LATTENBERG, M. Nízkoenergetická výstavba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Krejza, Zdeněk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vaňková, Lucie

Navrhovaná známka

eVSKP id 76078