FRANK, J. Analýza zhodnocení stavebního objektu při snížení jeho energetické náročnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Aigel, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Výskala, Miloslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 76069