RUSÍNOVÁ, A. Posouzení ekonomického rizika investora při realizaci investičního projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hromádka, Vít

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dvořáčková, Šárka

Navrhovaná známka

eVSKP id 76068