ČERNOCKÝ, T. Řízení rizik ve stavebním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítková, Eva

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hromádka, Vít

Navrhovaná známka

eVSKP id 76053