RATISLAVOVÁ, E. Analýza akusticko-vibračních parametrů kolejového roštu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Smutný, Jaroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Tomandl, Vladimír

Navrhovaná známka

eVSKP id 75910