ŠEVČÍKOVÁ, L. Bazénová hala v Ostravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Šmak, Milan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pilgr, Milan

Navrhovaná známka

eVSKP id 75937