PIJÁČKOVÁ, J. Zastřešení sportovního stadionu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Karmazínová, Marcela

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Melcher, Jindřich

Navrhovaná známka

eVSKP id 75928