HÖLL, J. Silové účinky proudu s volnou hladinou na usměrňovací prvek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zubík, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sehnal, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 76522