PATOČKA, M. Lipůvka – spirálová okružní křižovatka silnic I/43 a II/379 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Smělý, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sedlák, Lubomír

Navrhovaná známka

eVSKP id 76434