NETUŠILOVÁ, T. Porovnání ceny stavebního objektu v ČR a zahraničí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Aigel, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Matějka, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 76624