SVOBODA, L. Optimalizace tvorby cenové nabídky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Aigel, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Samek, David

Navrhovaná známka

eVSKP id 76632