RUSSNÁK, A. Estakáda přes silnici II/434 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Panáček, Josef

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Neudert, Zdeněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 76393