KAFKOVÁ, R. Pečovatelský dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Králová, Zuzana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Závorková, Kateřina

Navrhovaná známka

eVSKP id 76237