PROCHÁZKA, M. Penzion s restaurací v Libomyšli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Štěpánek, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rozehnal, Miroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 76253