KOZEL, T. Modelování povodňových vln v horní části povodí řeky Jihlavy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Starý, Miloš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Marton, Daniel

Navrhovaná známka

eVSKP id 76531