ŠUBA, D. Revitalizace toku rybím přechodem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Milerski, Rudolf

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Veselý, Ing David

Navrhovaná známka

eVSKP id 76540