ZELÍKOVÁ, G. Návrh rekonstrukce poškozeného koryta toku Rusavy v obci Rusava [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Uhmannová, Hana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bajza, Rostislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 76520