HAJNIŠ, J. Analýza dynamických účinků působících na výhybky se zaměřením na stav konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Smutný, Jaroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vukušič, Ivan

Navrhovaná známka

eVSKP id 76465