PATA, Z. Studie rekonstrukce železničních stanic Rapotice a Kralice nad Oslavou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Svoboda, Richard

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kozlík, David

Navrhovaná známka

eVSKP id 76472