RADA, S. Wellness centrum Jinačovice, stavebně technologická příprava stavby. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kovářová, Barbora

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ing. Jaroslav Hrůza,Ph.D.

Navrhovaná známka

eVSKP id 76655