DOSTÁLEK, T. Polyfunkční dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Sukopová, Dáša

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Matějková, Jana

Navrhovaná známka

eVSKP id 76182