BEDNÁŘ, J. Bytový dům ve svahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Bečkovský, David

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bečkovská, Tereza

Navrhovaná známka

eVSKP id 76190